Kredyty

Zapraszamy do nas !!!!
Z nami prowadzenie działalności gospodarczej jest znacznie łatwiejsze.
Korzystna cena, szybka decyzja bez zbędnych formalności.
Brak opłaty przygotowawczej.
Możliwość spłaty całości kredytu przed ustalonym w umowie terminem bez dodatkowych opłat.

Kredyt inwestycyjny

Kredyt na sfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych

Kredyt obrotowy

Kredyt na sfinansowanie bieżącej działalności gospodarczej

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt uruchomiony w rachunku na sfinansowanie bieżącej działalności gospodarczej

Kredyt nawozowy

Najtańszy sposób sfinansowania zakupu rzeczowych środków do produkcji rolnej

Kredyt unijny

Kredyt dla rolników na realizację przedsięwzięć z udziałem dotacji z zagranicznych funduszy pomocowych.

EKOkredyt

Kredyt na finansowanie wydatków związanych z zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznych.

Kredyt Płynnościowy

Udzielany na poprawę płynności finansowej przez producentów rolnych