Kredyty

Zapraszamy do nas !!!!
Z nami prowadzenie działalności gospodarczej jest znacznie łatwiejsze.
Korzystna cena, szybka decyzja bez zbędnych formalności.
Brak opłaty przygotowawczej.
Możliwość spłaty całości kredytu przed ustalonym w umowie terminem bez dodatkowych opłat.

 

MOŻLIWOŚĆ ODŁOŻENIA TERMINU SPŁATY KREDYTU

W celu złagodzenia negatywnych skutków związanych z epidemią koronawirusa, Bank Spółdzielczy w Lipnie umożliwia klientom indywidualnym odłożenie
o 3 miesiące terminu spłaty pełnych rat kapitałowo-odsetkowych kredytu, natomiast przedsiębiorcom oferuje zawieszenie rat maksymalnie do 30 września 2020. Warunkiem uzyskania odłożenia spłaty rat kredytu jest uzasadnienie wpływu sytuacji związanej z epidemią na obniżenie dochodów.

Klienci, którzy chcieliby skorzystać z odroczenia spłaty powinni skontaktować się telefonicznie z sekretariatem Banku pod numerem telefonu 54 237 09 00 lub jednostką BS Lipno oraz przesłać wniosek na: centrala@bslipno.sgb.pl

Wnioski do pobrania:

Wniosek dla klienta indywidualnego

Wniosek dla klienta instytucjonalnego

 

Po otrzymaniu wniosku pracownik Banku skontaktuje się z Klientem i zdalnie przeprowadzi proces odroczenia, łącznie z akceptacją warunków odroczenia i zawarciem porozumienia. Obecność Klienta w banku nie jest konieczna. Klient nie musi dostarczać żadnych dodatkowych dokumentów, nie ponosi też żadnych dodatkowych opłat.

Pisemne usankcjonowanie zmian w formie aneksu do umowy kredytowej nastąpi w okresie do 60 dni po uzyskaniu informacji o zniesieniu przez Rząd RP stanu epidemii.

 

 

Kredyt inwestycyjny

Kredyt na sfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych

Kredyt obrotowy

Kredyt na sfinansowanie bieżącej działalności gospodarczej

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt uruchomiony w rachunku na sfinansowanie bieżącej działalności gospodarczej

Kredyt nawozowy

Najtańszy sposób sfinansowania zakupu rzeczowych środków do produkcji rolnej

Kredyt unijny

Kredyt dla rolników na realizację przedsięwzięć z udziałem dotacji z zagranicznych funduszy pomocowych.

EKOkredyt

Kredyt na finansowanie wydatków związanych z zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznych.