SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (ubezpieczenia majątkowe i osobowe)

SALTUS TUW oferuje ochronę w formule towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Pełna ochrona Ubezpieczonych, którzy są jednocześnie członkami TUW-u, jest jedynym celem i kryterium działalności SALTUS TUW. 

SALTUS – Twoja OCHRONA – ubezpieczenie, które w pakiecie podstawowym chroni Klienta od następujących ryzyk: śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku (NW), śmierci Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu, całkowitej niezdolność Ubezpieczonego do samodzielnej egzystencji w następstwie NW oraz śmierci Ubezpieczonego w następstwie choroby nowotworowej.  Możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o: pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie NW, śmierć małżonka/partnera Ubezpieczonego w następstwie NW, poważne zachorowanie Ubezpieczonego oraz utratę pracy przez Ubezpieczonego.

SATUS Na Zdrowie - indywidualne ubezpieczenie zdrowotne (funkcjonuje podobnie jak abonamenty medyczne). Zapewnia szybki dostęp do wybranych lekarzy specjalistów lub badań (ze skierowaniem lekarskim).

OWU oraz karta IPID do pobrania pod adresem: https://saltus.pl/zdrowotne/na_zdrowie/

SALTUS Kuracja - ubezpieczenie zdrowotne (po zdarzeniu ubezpieczeniowym, tj. zawał, udar, nieszczęśliwy wypadek). Pakiet medyczny pomocny po zakończeniu hospitalizacji, wskutek nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu.

OWU oraz karta IPID do pobrania pod adresem: https://saltus.pl/zdrowotne/kuracja/

SALTUS - MOJE Bezpieczeństwo – ubezpieczenie NNW (ryzyko całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji, a także następstw zawału serca lub udaru mózgu, poważne zachorowanie, OC w życiu prywatnym). To ochrona na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku oraz udaru mózgu lub zawału serca, uszczerbków na zdrowiu, pobytu w szpitalu,    skutków wyczynowego lub amatorskiego uprawiania sportów oraz odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

OWU oraz karta IPID do pobrania pod adresem: https://saltus.pl/NNW/

SALTUS - Mój DOM - ubezpieczenie mieszkań i domów jednorodzinnych - produkt o szerokim zakresie ochrony, zarówno w kontekście przedmiotów ubezpieczenia  jak i zdarzeń ubezpieczeniowych
(m.in.: pożar, piorun, huragan, deszcz nawalny, upadek drzew, dym i sadza, napór śniegu, kradzież z włamaniem, uszkodzenie/zniszczenie sprzętu, NNW, OC w życiu prywatnym). Praktyczny pakiet Assistance – pomoc elektryka, hydraulika, szklarza, transport mienia, transport ubezpieczonego i osób bliskich.

OWU oraz karta IPID do pobrania pod adresem: https://saltus.pl/nieruchomosci/

SALTUS – Moja Podróż - koszty leczenia, utrata bagażu, NNW w trakcie podróży zagranicznej. W zależności od wybranego wariantu Klient Banku, będąc za granicą, może liczyć na pomoc m.in.: w zakresie leczenia i transportu medycznego oraz w przypadku zniszczenia lub utraty bagażu.

OWU oraz karta IPID do pobrania pod adresem: https://saltus.pl/podrozne/

 

SALTUS T.U. NA ŻYCIE S.A. (ubezpieczenia na życie)
Ubezpieczenia do pożyczek i kredytów to jedna z najmocniejszych stron oferty SALTUS Ubezpieczenia. Nasza propozycja obejmuje zarówno ubezpieczenia dla klientów korzystających z pożyczek i kredytów jak również produkty niepowiązane z pożyczkami. Nasze wieloletnie doświadczenie w tym obszarze zapewnia realną ochronę Ubezpieczonym. W swojej ofercie posiadamy:

SALTUS – Twoje ŻYCIE – indywidualne ubezpieczenie na życie, które jest przeznaczone dla Kredytobiorców w podstawowym pakiecie, ubezpieczenie chroni Kredytobiorcę na wypadek utraty życia. Ubezpieczenie może zostać rozszerzone aż o 6 dodatkowych zakresów ochrony: śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, śmierć małżonka/partnera Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, całkowitą niezdolność Ubezpieczonego do samodzielnej egzystencji w następstwie nieszczęśliwego wypadku, całkowitą niezdolność Ubezpieczonego do pracy, poważne zachorowanie Ubezpieczonego oraz pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

OWU oraz karta IPID do pobrania pod adresem: https://saltus.pl/do_pozyczek/saltus_twoje_zycie/