Nasze sukcesy

Cieszymy się, kiedy nasza działalność znajduje uznanie w oczach innych. Oto niektóre z naszych osiągnięć:

2017 Nagroda im. ks. Wincentego Borkowskiego w uznaniu działań wspierających rozwój gospodarczy i społeczny gminy Tłuchowo

2017 Podziękowanie za udział w II Powiatowym Konkursie Przedsiębiorczości "Pewnie Jak w Banku"

2017 Dyplom za wkład wniesiony w rozwój produktu "MACIF Życie"

2016 Dyplom dla Banku Partnerskiego w Projekcie BAKCYL

2016 Godło "Bank Spółdzielczy 2015"

2016 Dyplom za wyniki osiągnięte w sprzedaży produktów Concordia Ubezpieczenia

2016 Dyplom za zajęcie III miejsca w konkursie "Bank aktywny w obszarze rozliczeń dewizowych i przekazów Western Union SGB"

2015 Dyplom w podziękowaniu za pomoc w dziedzinie krzewienia kultury na Ziemi Dobrzyńskiej

2015 Podziękowania za wsparcie działalności społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych "Potrafię, myślę, chcę - jestem aktywnym niepełnosprawnym"

2013 Podziękowanie za pomoc przy realizacji programu "Na własne konto" dla szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich

2012 Nagroda Agencji Promocyjno-Wydawniczej EMS za sukces rynkowy i aktywne wpieranie agrobiznesu

2011 Dyplom "Najlepszy Bank Spółdzielczy w Polsce"

2011 Wyróżnienie za zajęcie IV miejsca w I Grupie Konkursowej "Złoty Bank SGB edycja 2011"

2010 Dyplom za dynamiczny i efektywny rozwój w I edycji Konkursu "Najdynamiczniejszy Bank Spółdzielczy 2009"

2008 Nagroda im. E. Kwiatkowskiego "Przedsiębiorczość" w branży usługi

2000 - 2007 "Złota Setka Pomorza i Kujaw"

2008 Wyróżnienie za wkład wniesiony w rozwój produktu "WESTERN UNION"

2008 Wyróżnienie za konsekwencję we wdrażaniu nowych technologii

2006 Wyróżnienie za wspieranie i popularyzację twórczości poetyckiej i pisarskiej

2004 Wyróżnienie w wspieraniu "Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy"

2004 Wyróżnienie "Innowacje i technologie informatyczne"

2003 Dyplom "Bank Spółdzielczy w służbie społeczności lokalnej"

2002 Dyplom za wzorcowe uruchomienie serwisu "WESTERN UNION"

2001 Złoty medal im. Franciszka Stefczyka "Za usługi dla Spółdzielczości lokalnej"

2001 Wyróżnienie "Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców"