Split Payment nazywany również mechanizmem podzielonej płatności (MPP), to nowy sposób realizacji płatności za faktury VAT, polegający na rozdzieleniu zapłaty za nabyty towar na wartość netto faktury, która będzie księgowana na rachunku rozliczeniowym oraz wartość podatku VAT księgowaną na specjalnie w tym celu otworzonym rachunku VAT.

Realizacja przelewów w ramach MPP możliwa jest wyłącznie pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą i na obecną chwilę jest dobrowolna - to nadawca przelewu decyduje o tym w jakiej formie zrealizuje płatność. Jeśli zdecyduje się na skorzystanie z podzielonej płatności VAT, pieniądze na odpowiednich kontach zostaną zaksięgowane automatycznie.

Bank prowadzi rachunek VAT dla każdego klienta posiadającego rachunek rozliczeniowy w złotych niezależnie od tego czy jest on, czy nie jest podatnikiem VAT. Otwarcie rachunku VAT nie wymaga zawarcia odrębnej umowy, ani aneksu. Rachunek jest prowadzony bez dodatkowych opłat. Klient, który posiada więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy może złożyć wniosek o otwarcie dodatkowych rachunków VAT. Rachunku VAT nie można zamknąć - jest on zamykany automatycznie wraz z ostatnim rachunkiem rozliczeniowym firmy. Warunkiem zamknięcia rachunku rozliczeniowego jest zerowe saldo na rachunku VAT.

Pieniądze zgromadzone na rachunku VAT mogą być wykorzystywane m.in do zapłaty za fakturę w ramach mechanizmu podzielonej płatności oraz zapłaty podatku VAT do urzędu skarbowego. Możliwe jest również przeksięgowanie środków pomiędzy różnymi rachunkami VAT jednego klienta, prowadzonymi w tym samym banku. Wypłata środków z rachunku następuje wyłącznie po uzyskaniu zgody naczelnika urzędu skarbowego.

Przelewy z wykorzystaniem podzielonej płatności VAT mogą być składane w bankowości elektronicznej lub na tradycyjnym papierowym druku przelewu. Wymagane jest podanie dodatkowych informacji, tzn. kwoty podatku VAT, nr NIP dostawcy towaru oraz nr faktury. W przypadku zlecania przelewu z wykorzystaniem MPP na papierowym druku przelewu prosimy o jego wypełnianie zgodnie z rekomendacją Związku Banków Polskich.