Kontakt

Bank Spółdzielczy w Lipnie
87- 600 Lipno, ul. Włocławska 20b
tel. 54 237 09 00, fax. 54 230 50 17
NIP: 893-000-05-18, REGON 000494953

adres e-mail:
sekretariat: centrala@bslipno.sgb.pl
reklamacje: centrala@bslipno.sgb.pl
dział informatyki: maciej.czerwinski@bslipno.sgb.pl
Inspektor Ochrony Danych: iod@bslipno.sgb.pl
https://www.facebook.com/BSLipno

Sposoby zastrzegania kart bankomatowych:
- zgłoszenie do Placówki Banku,
- samodzielnie w aplikacji SGB Mobile
- telefonicznie pod nr telefonu dostępnym całą dobę:

 800 888 888 Call Center (bezpłatne połączenie)
 61 647 28 46 (z zagranicy; opłata zgodna z taryfą operatora)


lub z wykorzystaniem systemu zastrzegania kart, którego operatorem jest
Związek Banków Polskich +48 828 828 828


Zastrzeżenia dowodów osobistych należy zgłaszać w Placówkach Banku.


Napisz do nas

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Lipnie z siedzibą – 87-600 Lipno, ul. Włocławska 20B (Polityka prywatności)