Korzystaj z możliwości wymiany walut przez bankowość elektroniczną SGB24 w ramach usługi Kantor SGB. Wymieniaj walutę szybko i bezpiecznie w dowolnym miejscu.

Kantor SGB jest to usługa dostępna w ramach bankowości elektronicznej SGB24 dla klientów indywidualnych – możliwa natychmiastowa wymiana walut (w tym zlecenie wymiany waluty po zleconym kursie z data ważności).

Oferujemy:

  • usługę dla klientów posiadających dostęp do bankowości elektronicznej SGB24, posiadających udostępniony w SGB24 rachunek złotowy i walutowy w EUR, GBP, USD
  • wymianę walut, która odbywa się zawsze pomiędzy rachunkiem w złotych a rachunkiem w walucie wymienialnej
  • dostępność usługi 24/7
  • natychmiastową realizację transakcji

WAŻNE! Usługa jest udostępniana na wniosek klienta. Wniosek można złożyć osobiście w placówce banku lub poprzez bankowość internetową w zakładce Zapytania i zmiany.

Klient któremu udostępniono Kantor SGB i posiada dostęp do bankowości elektronicznej SGB24 może dokonać wymiany waluty (kupno / sprzedaż) wybierając mini aplikację Kantor SGB. Po uruchomieniu Kantoru SGB system prezentuje kurs po którym może być dokonana wymiana walut. Jeśli klient posiada dostępne środku na rachunku, realizuje transakcje w godzinach dostępności usługi i zaakceptuje zaprezentowany kurs następuje zwarcie transakcji – dokonywane są księgowania na rachunkach klienta.

Klient może zlecić wymianę waluty po wskazanym kursie wskazując termin ważności zlecenia. Jeśli do terminu zlecenia kurs osiągnie wskazaną lub korzystniejszą wartość system dokona wymiany (pod warunkiem że w dniu osiągnięcia kursu klient posiada środki na rachunku). 

Instrukcja użytkowania Kantoru SGB