Zarys historii

Bank Spółdzielczy w Lipnie został założony 5 sierpnia 1945 roku jako Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lipnie - Spółdzielnia z odpowiedzialnością ograniczoną. Wśród założycieli byli rolnicy, kupcy oraz urzędnicy z Lipna i okolic. Pierwszym kierownikiem banku był Marian Adamkowski, po którego rezygnacji miejsce zajął Jerzy Kopcewicz. Początkowym terenem działania Banku był powiat lipnowski, a cel jego działalności stanowiło podniesienie dobrobytu członków przez dostarczenie im dogodnego kredytu i krzewienie oszczędności.

1 lipca 1975 roku w wyniku dokonanych zmian w podziale administracyjnym kraju zmianie uległa również struktura spółdzielczości bankowej. W jej wyniku funkcję centrali wobec banków spółdzielczych przejął BGŻ. Terenem działalności Banku były wówczas miastoi gmina Lipno w województwie włocławskim. 30 listopada 1994 roku Zebranie Przedstawicieli podjęło uchwałę o przystąpieniu do Banku Regionalnego w Bydgoszczy. Tego samego dnia podjęto uchwałę, że BS w Lipnie jako bank przejmujący łączy się z BS w Chrostkowie. Faktyczne połączenie nastąpiło 1 kwietnia 1995 roku. Od tego czasu BS w Lipnie systematycznie otwiera nowe placówki. 15 września 2011 roku Bank Spółdzielczy w Lipnie działa w ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej, jako jeden z 202 banków zrzeszonych.


Obecnie Bank Spółdzielczy w Lipnie liczy: 4 oddziały i 9 punktów kasowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz powiatów sierpeckiego i płockiego. Obsługujemy ok. 20 000 klientów: zarówno osób prywatnych, jak również podmiotów gospodarczych i instytucji.