Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Lipnie

Edward Cackowski Przewodniczący
Jan Śniegocki Zastępca Przewodniczącego
Piotr Sochocki Sekretarz
Stanisław Chyliński Członek
Andrzej Branecki Członek
Józef Macieja Członek
Stanisław Macieja Członek
Marek Nierychlewski Członek
Grzegorz Durkiewicz Członek

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Lipnie

Anna Kozłowska Prezes Zarządu
Mirosława Kałmin Zastępca Prezesa Zarządu
Renata Tężycka Członek Zarządu

 

Komitet Audytu Banku Spółdzielczego w Lipnie

Marek Nierychlewski Przewodniczący
Grzegorz Durkiewicz Członek Komitetu
Edward Cackowski Członek Komitetu