Polityka prywatności  
Informujemy, że Bank Spółdzielczy w Lipnie z siedzibą w Lipnie przy ul. Włocławskiej 20b, A będący właścicielem Serwisu, zapewnia poszanowanie prywatności użytkowników Serwisu, oraz wymaga akceptacji przez Użytkownika zasad Polityki Prywatności. Serwis Banku Spółdzielczego w Lipnie używa plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, oraz ułatwienia użytkownikom korzystania z Serwisu. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją zasad przyjętej Polityki Prywatności oraz wyrażeniem zgody na używanie plików cookies. Brak akceptacji zasad Polityki Prywatności oznacza konieczność opuszczenia Serwisu.

Pliki cookies
"Cookies" (Ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

Postanowienia dodatkowe
Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmian i modyfikacji niniejszej Polityki Prywatności. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów   właściciela Serwisu, podlegają ich własnej polityce prywatności. Wszelkie informacje,  materiały, oraz dane zamieszczone w Serwisie są objęte ochroną prawną na podstawie  ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2016 poz. 666) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 poz. 776).  Wykorzystywanie tych informacji, materiałów lub danych bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela Serwisu jest zabronione i będzie stanowić naruszenie prawa.