W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Bank Spółdzielczy w Lipnie informuje iż podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wspólnikami spółek cywilnych oraz rolnikami jest Rzecznik Finansowy, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, https://rf.gov.pl/, a w przypadku konsumentów również Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, 00-030 Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 1, https://knf.gov.pl.

  Zasady składania reklamacji/skarg/wniosków
  Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji ubezpieczeniowych

 

Formularze:

  Formularz reklamacji dla klientów indywidualnych
  Formularz reklamacji dla klientów instytucjonalnych
  Formularz reklamacji dotyczący kart dla klientów indywidualnych
  Formularz reklamacji dotyczący kart dla klientów instytucjonalnych
  Formularz reklamacji dotyczący ubezpieczeń Generali
  Formularz reklamacji dotyczący ubezpieczeń InterRisk
  Formularz reklamacji dotyczący ubezpieczeń Saltus