W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Bank Spółdzielczy w Lipnie informuje iż podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wspólnikami spółek cywilnych oraz rolnikami jest Rzecznik Finansowy, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, https://rf.gov.pl/, a w przypadku konsumentów również Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, 00-030 Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 1, https://knf.gov.pl.

  Zasady składania reklamacji/skarg/wniosków
  Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji ubezpieczeniowych

 

Informacja ws. zmiany terminów rozpatrywania reklamacji w związku z wejściem w życie z dniem 7 kwietna 2020 r. Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych 

 

Formularze:

  Formularz reklamacji dla klientów indywidualnych
  Formularz reklamacji dla klientów instytucjonalnych
  Formularz reklamacji dotyczący kart dla klientów indywidualnych
  Formularz reklamacji dotyczący kart dla klientów instytucjonalnych
  Formularz reklamacji dotyczący ubezpieczeń