Sposoby zastrzegania kart bankomatowych:
- zgłoszenie do Placówki Banku,
- samodzielnie w aplikacji SGB Mobile
- telefonicznie pod nr telefonu dostępnym całą dobę:

 800 888 888 Call Center (bezpłatne połączenie)
 61 647 28 46 (z zagranicy; opłata zgodna z taryfą operatora)


lub z wykorzystaniem systemu zastrzegania kart, którego operatorem jest
Związek Banków Polskich +48 828 828 828


Zastrzeżenia dowodów osobistych należy zgłaszać w Placówkach Banku.