Usługa SMS

CZYM JEST USŁUGA SMS ?

Usługa SMS systemu bankowości elektronicznej umożliwia Klientowi otrzymywanie informacji o wysokości salda na rachunku w formie SMS. Klient uzyskuje informacje o stanie środków na rachunku po jego każdorazowej zmianie.

KTO MOŻE KORZYSTAĆ Z USŁUGI SMS ?

Usługa SMS jest dostępna dla klientów indywidualnych posiadających rachunek w Banku Spółdzielczym w Lipnie.

JAK URUCHOMIĆ USŁUGĘ SMS ?

Aby skorzystać z usługi wystarczy:

  • posiadać własny telefon komórkowy
  • przyjść do placówki banku z dokumentem tożsamości
  • złożyć pisemny wniosek