EKOkredyt

Kredyt udzielany jest na finansowanie wydatków związanych z zakupem i montażem: instalacji fotowoltaicznych, nowych źródeł ciepła, modernizacji instalacji C.O. oraz ocieplenia budynków, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

NA JAKI CEL MOŻE ZOSTAĆ UDZIELONY KREDYT?

Kredyt udzielany jest na finansowanie wydatków związanych z zakupem i montażem: instalacji fotowoltaicznych, nowych źródeł ciepła, modernizacji instalacji C.O. oraz ocieplenia budynków, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

JAK OPROCENTOWANY JEST KREDYT?

Oprocentowanie kredytu jest zmienne - 8,99 % tj. WIBOR 12M* plus stała marża Banku.

*WIBOR 12M - stawka określona na dwa dni robocze przed dniem zmiany oprocentowania, pobierana z komunikatów SGB- Banku S.A. w Poznaniu, obowiązująca od 1 lutego następnego roku kalendarzowego.

JAKIE OPŁATY I PROWIZJE POBIERA BANK OD UDZIELONEGO KREDYTU?

Prowizja przygotowawcza wynosi 5%.

INNE POSTANOWIENIA

Wymagane jest udokumentowanie w terminie 3 miesięcy od dnia pobrania środków finansowych z rachunku kredytowego, wydatków poniesionych na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych w wysokości co najmniej 80% kwoty kredytu.

PRZYKŁAD REPREZENTATYWNY

Kredyt gotówkowy „EKOkredyt”, kwota udzielonego kredytu 25.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 25.000,00 zł, okres kredytowania 50 miesięcy, oprocentowanie roczne zmienne 8,99 % (stanowi sumę wartości WIBOR 12M 3,65 % i marży banku w wysokości 5,34 p.p.),  raty stałe, całkowity koszt kredytu wynosi 7.073,08 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 1.250,00 zł, odsetki od kredytu 4.998,08 zł, koszty ubezpieczenia spłaty kredytu 825,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 14,37 %, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 32.073,08 zł, liczba rat 50, wysokość rat wynosi: 601,00 zł, ostatnia rata korygująca: 549,08 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem.

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Bank Spółdzielczy w Lipnie.

Informacja niniejsza stanowi informację handlową i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.06.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Formularze do pobrania