Produkty dewizowe

W zakresie obsługi dewizowej Bank Spółdzielczy oferuje swoim klientom następujące typy rozliczeń:

ZLECENIE POLECENIA WYPŁATY ZA GRANICĘ (IMPORT)

Jest to najprostsza forma rozliczeń transakcji bezgotówkowych. Polecenie wypłaty oznacza zlecenie dokonania przelewu umówionej kwoty pieniężnej wskazanej osobie fizycznej lub prawnej na jej rachunek we wskazanym banku polskim lub zagranicznym.

Polecenia wypłaty za granicę realizowane są w następujących wariantów:

a) z datą waluty TOMNEXT (następnego dnia) - płatność normalna,

b) z datą waluty OVERNIGHT (w dniu złożenia) - płatność przyśpieszona,

c) EUROTRANSFER ( opłata za realizację tylko 14,80 zł) - realizacja poleceń wypłaty za granicę spełniających następujące warunki (łącznie):

  • rachunek beneficjenta w jednym z krajów, które przyjęły eurojako walutę narodową
  • bezbłędnie wpisany IBAN beneficjenta
  • bezbłędnie wpisany BIC banku beneficjenta
  • określona opcja kosztowa SHA

 

ZLECENIE POLECENIA WYPŁATY Z ZAGRANICY (EXPORT)

Zlecenie wypłaty z zagranicy jest zleceniem eksportowym stanowiącym jedną z najprostszych form rozliczeń bezgotówkowych. Polega na przyjęciu z banku polskiego lub zagranicznego kwoty pieniężnej na wskazany rachunek osoby fizycznej lub prawnej. Dzięki rozległej sieci banków korespondentów oraz dostępowi do nowoczesnego systemu komunikacji SWIFT, Bank gwarantuje szybkość, wysoką jakość i pełne bezpieczeństwo realizowanych operacji.

Środki otrzymane przekazem mogą być rozliczone zarówno na rachunki złotowe jak i walutowe.

Korzyści z wyboru tej formy rozliczeń

  • prosta forma rozliczeń bezgotówkowych
  • transakcje w PLN i innych walutach wymienialnych
  • szybki i tani sposób dokonywania rozliczeń
  • eliminacja zagrożeń związanych z płatnościami gotówkowymi
  • wysokie bezpieczeństwo

 

TRANSAKCJE INKASA CZEKÓW

Inkaso czeku zagranicznego polega na przesłaniu przyjętego do inkasa czeku do banku zagranicznego, wskazanego jako płatnik czeku w celu uzyskania zapłaty za ten czek. Po otrzymaniu zapłaty z tego banku bank wypłaca kwotę czeku podawcy czeku.

Dyspozycja inkasa czeku przyjmowana jest na podstawie zlecenia inkasowego (druk dostępny w placówkach banku).Czas oczekiwania przy realizacji inkasa czeku wynosi maksymalnie do 12 tygodni. Inkaso realizowane jest za pośrednictwem SGB-BankS.A.