Rachunki

Konto osobiste stanowi niezbędne narzędzie w efektywnym zarządzaniu finansami. Bank Spółdzielczy w Lipnie uwzględniając potrzeby klientów oferuje następujące rodzaje rachunków:

 

Wszystkie środki powierzone Bankowi objęte są systemem gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Formularz informacyjny - przeniesienie rachunku płatniczego

Unikonto Junior

przeznaczone dla osób pomiędzy 13 a 18 rokiem życia

Unikonto Student

przeznaczone dla osób które ukończyły 18 lat i są studentami szkoły wyższej

Unikonto Walutowe

przeznaczone jest dla osób, które chcą prowadzić swoje rozliczenia w walutach obcych

Rachunek ,,Wpłacaj i Wypłacaj''

dla osób pragnących aktywnie zarządzać swoimi środkami

Konto TAK!

Wygodne konto z kartą płatniczą