EKOkredyt

Kredyt na finansowanie wydatków związanych z zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznych.

 

NA JAKI CEL MOŻE ZOSTAĆ UDZIELONY KREDYT?

Kredyt udzielany jest na finansowanie wydatków związanych z zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznych.

JAKI JEST OKRES SPŁATY?

Kredyt udzielany jest na maksymalnie 15 lat.

JAK OPROCENTOWANY JEST KREDYT?

Oprocentowanie kredytu jest zmienne wynikające z tabeli oprocentowania kredytów obowiązującej z Banku dla kredytów inwestycyjnych tj. WIBOR 3M + stała marża Banku w wysokości 3,5 pp.

JAKIE OPŁATY I PROWIZJE POBIERA BANK OD UDZIELONEGO KREDYTU?

Prowizja przygotowawcza jest zgodna z taryfą prowizji i opłat pobieranych przez Bank za czynności bankowe.