Ubezpieczenia

Bank Spółdzielczy w Lipnie 7 lipca 2008 roku przystąpił do współpracy w zakresie obsługi ubezpieczeń z Concordia Ubezpieczenia. Od 29 listopada 2018 roku Concordia Ubezpieczenia należy do Grupy Generali.

Dzięki współpracy z  Generali oferta BS Lipno obejmuje szeroki wachlarz ubezpieczeń. 

Oferta Banku obejmuje:

 • ubezpieczenia życiowe
 • ubezpieczenia majątkowe

Klient indywidualny:

 • NNW Indywidualne -  do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby do 80 roku życia.
  To idealna oferta dla wszystkich narażonych na wypadki:
  - dzieci i studentów
  - pracowników fizycznych, w tym rolników i kierowców zawodowych
  - śmiałych podróżników
  - seniorów
  - osób, które z racji na stan zdrowia nie mogą wykupić polisy na życie
 • Turysta - to ubezpieczenie majątkowe, dzięki któremu możesz wypoczywać spokojnie w kraju i zagranicą. Ubezpieczony jesteś Ty, osoby, które wskażesz oraz Twój bagaż. Polisa daje poczucie bezpieczeństwa i gwarancję pomocy w trakcie podróży.

 • Mój Dom - to pakiet ubezpieczeń majątkowych, chroniący Twój dom, mieszkanie od najczęściej występujących zdarzeń, takich jak: pożar, zalanie czy kradzież. Dzięki ubezpieczeniu uzyskasz również środki finansowe w przypadku zniszczenia sprzętów domowych. Ubezpieczenie zapewnia ochronę w sytuacjach związanych z OC w życiu prywatnym, a także w wyniku NNW oraz Ochronę Prawną. Mój Dom to idealny pakiet ubezpieczeń dla Twojego domu, mieszkania.

 • Auto - to pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych, chroniących Twoje auto i jego pasażerów. Oprócz obowiązkowego OC może zapewnić środki na zakup nowego samochodu, gdy zostanie skradziony lub pokrycie kosztów jego naprawy w razie uszkodzenia. Dzięki ubezpieczeniu Auto Assistance uzyskasz pomoc w razie wypadku lub awarii pojazdu. W ramach  Auto możesz również wykupić ubezpieczenie Ochrony Prawnej, NNW dla Ciebie i pasażerów.

 

W ofercie Banku Spółdzielczego w Lipnie znajdują się również ubezpieczenia MACIF Życie TUW przeznaczone dla kredytobiorców.

Acti OCHRONA, to ubezpieczenie roczne, przedłużane automatycznie do 75. roku życia, z możliwością wyboru aż 3 000 000 zł sumy ubezpieczenia, chroniące zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu prywatnym, obejmujące swoim zakresem:

śmierć z każdej przyczyny

śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku

 

Acti OCHRONA TERMINOWA, to ubezpieczenie terminowe, zawierane na okres 5, 10, 15, 20, 25 lub 30 lat i obowiązujące do 75. roku życia, z możliwością wyboru aż 3 000 000 zł sumy ubezpieczenia, chroniące zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu prywatnym, obejmujące swoim zakresem:

śmierć z każdej przyczyny

trwałe i całkowite inwalidztwo z każdej przyczyny

Więcej o SALTUS Ubezpieczenia na www.saltus.pl

 

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Towarzystwo działa na polskim rynku nieprzerywanie od 1993 i jest jednym z wiodących ubezpieczycieli majątkowych. Dzięki eksperckiej wiedzy pozyskanej przez lata działalności InterRisk proponuje swoim Klientom wszechstronną ofertę, na którą składają się ubezpieczenia: komunikacyjne, majątkowe, osobowe, zdrowotne i finansowe. Każdego roku spółka otacza ochroną ubezpieczeniową blisko 2 miliony Klientów. InterRisk jest doceniany także przez profesjonalistów rynku ubezpieczeniowego jako niekwestionowany lider ubezpieczeń OC dla agentów i brokerów.

Dom i Majątek

InterRisk zabezpiecza wszystko, co związane z domem i jego mieszkańcami. Począwszy od tego, co najważniejsze: ścian i konstrukcji budynku lub mieszkania, poprzez elementy jego wyposażenia, przechowywane w nim mienie ruchome, sprzęty, kolekcje i inne cenne dla Ciebie przedmioty. Ochrona obejmuje także całą Twoją rodzinę, dzieci, a nawet psy i koty, które mogą nieumyślnie wyrządzić szkody sąsiadom.

Auto

Zabezpieczenie wszystkiego, co związane z samochodem i jego użytkowaniem. Aby zoptymalizować koszty ochrony ubezpieczeniowej, InterRisk daje możliwość swobodnego wyboru poszczególnych jej elementów. Klient sam najlepiej wie, czego potrzebuje. Można połączyć wybrane składniki w pakiet i stworzyć polisę idealnie dostosowaną do swoich potrzeb. Zyskać można wielokrotnie, bo im szerszy pakiet Klient wybiera, tym więcej otrzyma zniżek.

Rodzina i Zdrowie

InterRisk zabezpiecza wszystko, co związane ze zdrowiem. Oferuje ubezpieczenia zdrowotne realizowane w topowych placówkach medycznych Enel-Med. W zależności od wybranego pakietu Klient ma do dyspozycji szeroki zakres usług medycznych, łącznie z opieką stomatologiczną, wizytami domowymi i całodobową infolinią medyczną. Można wybrać wariant ubezpieczenia obejmujący dodatkowe środki na koszty leczenia szptalnego w przypadku choroby, nieszczęśliwego wypadku, a nawet natychmiastową pomoc assistance dla całej rodziny.

Informacje na temat koronawirusa od Partnerów InterRisk, realizujących usługi medyczne w ramach ubezpieczeń:

Opens external link in new windowAntidotum Plus dla wariantu Komfort 

Opens external link in new windowAntidotum Plus dla pozostałych wariantów

Opens external link in new windowMedi-Care

Opens external link in new windowBiznes Pro Zdrowie

Małe i średnie firmy

Towarzystwo ubezpiecza majątek firmy, jej obrót, a także menadżerów na wypadek zdarzeń losowych. Elastyczne rozwiązania zawarte w pakietach umożliwiają płatność w ratach i gwarantują zniżki dla bezszkodowych Klientów. Dodatkowo zabezpiecza właściciela przed skutkami ewentualnych roszczeń – nawet do 1 mln zł za szkody wyrządzone osobom trzecim.

Specjalistyczne

Dzięki eksperckiej wiedzy pozyskanej przez lata działalności InterRisk oferuje wszechstronne, specjalistyczne ubezpieczenia dla dużych firm i instytucji. Chroni mienie i odpowiedzialność cywilną jednostek samorządowych oraz przedsiębiorców z różnych branż. InterRisk zyskał uznanie profesjonalistów rynku ubezpieczeniowego jako niekwestionowany lider ubezpieczeń szkolnych, finansowych, budowlano-montażowych oraz OC.

Gwarancje ubezpieczeniowe

Działalność części podmiotów w wybranych branżach wymaga przedstawienia gwarancji ubezpieczeniowych. Towarzystwo udziela pisemnego zobowiązania Gwaranta (InterRisk) do wypłacenia stronie wskazanej w gwarancji (Beneficjentowi) określonej kwoty pieniężnej w przypadku, gdyby strona zlecająca udzielenie gwarancji (Zobowiązany) nie wypełniła świadczenia, do którego była zobowiązana wobec Beneficjenta.