Rachunek

CO TO JEST RACHUNEK BIEŻĄCY ?

Rachunek biężący służy do gromadzenia środków pieniążnych oraz prowadzenia rozliczeń związanych z prowadzoną działalnością, przeprowadzania transakcji bezgotówkowych.

DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST RACHUNEK ?

Rachunek bieżący przeznaczony jest dla jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, organizacji społecznych, politycznych, zawodowych, fundacji i stowarzyszeń, jednostek i zakładów budżetowych, wspólnot mieszkaniowych, pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych, osób tworzących komitety rodzicielskie, rady rodziców, szkół i innych placówek oświatowych.

JAKIE KORZYŚCI WYNIKAJĄ Z POSIADANIA RACHUNKU BIEŻĄCEGO ?

Posiadanie rachunku bieżącego umożliwia swobodne dysponowanie środkami oraz realizowanie płatności w formie gotówkowej i bezgotówkowej. Wszystkim posiadaczom proponujemy usługi, które ułatwią zarządzanie środkami na rachunku poprzez:

 • kompleksową obsługę finansową
 • możliwość wpłat i wypłat gotówki w kasach Banku na każde żądanie
 • realizację zleceń stałych - niezastąpione przy opłacaniu zobowiązań o stałej wysokości np. anonament, czynsz itp.
 • polecenie zapłaty - wygodna forma opłacania powtarzalnych rachunków o zmiennej kwocie np. abonament za usługi telekomunikacyjne, rachunki za energię elektryczną itp.
 • UBE - całodobowy dostęp do rachunku i jego obsługa bez konieczności wychodzenia z domu
 • wrzutnię nocną - umożliwiającą wpłatę gotówki o każdej porze dnia i nocy
 • kredyt obrotowy w rachunku bieżącym na dogodnych warynkach
 • kartę płatniczą Visa lub Mastercard Business
 • możliwość przekazania wynagrodzeń z rachunku firmy na indywidualne rachunki pracowników
 • lokaty z nadwyżek środków na rachunku
 • indywidualne negocjowanie środków obsługi finansowej oraz wysokości oprocentowania środków na rachunku.

JAK OTWORZYĆ RACHUNEK BIEŻĄCY ?

Założenie rachunku bieżącego następuje po dostarczeniu odpowiednich dokumentów poświadczających istnienie danego podmiotu oraz po podpisaniu umowy o prowadzenie rachunku

Formularze do pobrania:

 

Pakiet „Wiele za niewiele”dostępny dla Klienta za 10 zł miesięcznie, obejmuje:

 • otwarcie i prowadzenie rachunku firmowego,
 • wydanie i obsługę zbliżeniowej debetowej karty płatniczej Mastercard dla klientów instytucjonalnych,
 • aplikację mobilną Portfel SGB,
 • Voucher AXA dotyczący pomocy w razie awarii ogumienia, braku paliwa lub wypadku,

dodatkowo Klient może skorzystać z:

 • karty paliwowej FLOTEX za dodatkowe 1 zł miesięcznie,
 • terminala płatniczego w ramach Programu Polska Bezgotówkowa.