Lokaty

Lokata terminowa służy do przechowywania środków pieniężnych posiadacza przez okres ustalony w umowie.
Odsetki naliczane są ostatniego dnia trwania umowy lokaty terminowej za okres od dnia dokonania wpłaty do dnia poprzedzającego dzień wypłaty środków z rachunku. 

Wpłaty na lokaty terminowe w BS w Lipnie przyjmowane są na czas określony tj. na okresy 1, 3 , 6, 9, 12, 24, 36 miesięcy.
Z wkładów terminowych nie dokonuje się częściowych wypłat. Żądanie wypłaty z wkładu terminowego powoduje rozwiązanie umowy, bez względu na wysokość żądanej kwoty. Odsetki dopisywane są do wkładu po upływie zadeklarowanego okresu.

Zakładając lokatę w BS w Lipnie otrzymują Państwo korzyści:

  • istnieje możliwość pobrania odsetek za okres poprzedni bez konieczności zerwania umowy. Odsetki nie podjęte w czasie trwania kolejnego okresu zadeklarowania są dopisywane do kapitału i podlegają kapitalizacji według umowy
  • odsetki mogą być przekazane na wskazany przez posiadacza rachunek bankowy

    Środki pieniężne na rachunkach lokat terminowych objęte sa ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

    Więcej informacji dostępnych w placówkach banku, telefonicznie pod numerem: 54 237 09 18 oraz e-mailem na adres: centrala@bslipno.sgb.pl

           Aktualna tabela oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych