Terminal płatniczy

Bezpłatne terminale płatnicze w ramach programu Polska Bezgotówkowa

 

Bezpłatne terminale płatnicze w ramach Programu Polska Bezgotówkowa:

0 zł za dzierżawę terminala przez 12 miesięcy

0 zł za procesowanie transakcji przez 12 miesięcy


Czym jest Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego Polska Bezgotówkowa?
Jest to wspólna inicjatywa uczestników rynku usług płatniczych – Związku Banków Polskich, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, agentów
rozliczeniowych oraz organizacji płatniczych Visa i Mastercard. Celem Programu jest zniesienie kosztów dla przedsiębiorców w zakresie instalacji terminala płatniczego oraz kosztów jego użytkowania przez pierwsze 12 miesięcy od momentu zainstalowania. 

 

Jakie warunki przedsiębiorca musi spełnić, żeby skorzystać z Programu?
Program jest adresowany do małych i średnich przedsiębiorców, którzy w okresie ostatnich 12 miesięcy w swoim punkcie handlowo-usługowym nie akceptowali płatności bezgotówkowych. Do Programu mogą przystąpić sieci handlowo-usługowe – obejmujące mniej niż 5 placówek lub franczyzobiorcy działający w ramach franczyz obejmujących nie więcej niż 5 placówek.

 Więcej informacji dostępnych na: