Obsługa walutowa

Bank Spółdzielczy w Lipnie proponuje klientom indywidualnym i instytucjonalnym prowadzenie rachunków bankowych w walutach wymienialnych. Rachunki walutowe otwierane są i prowadzone w USD, EUR, GBP.

Rachunki walutowe otwierane są dla

  • osób prywatnych
    • rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie, które służą do gromadzenia środków z możliwością szybkiego ich wypłacenia,
    • rachunki lokat terminowych z ustalonym oprocentowaniem na których gromadzone są środki na zadeklarowany w umowie okres. Odsetki nalicza się i dopisuje po upływie zadeklarowanego okresu,
  • podmiotów instytucjonalnych
    • rachunki bieżące przeznaczone do gromadzenia i rozliczania się w związku z prowadzoną działalnością.

 

W ciężar i na dobro rachunków walutowych możliwe jest rozliczanie płatności zagranicznych - niezbędny do otrzymania i wysyłania środków za granicę jest SWIFT.

Informujemy, iż aktualny kod SWIFT do rozliczeń z zagranicy jest następujący:

GBWCPLPP

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o informowanie Państwa kontrahentów i przekazanie właściwych instrukcji płatniczych.

  • Dla płatności EURO: konieczne jest podanie SWIFT/BIC CODE GBWCPLPP(SGB-BANK S.A.) jako kodu banku beneficjenta wraz z numerem rachunku i danymi beneficjenta,
  • Dla płatności w innych walutach: poza powyższym kodem stosowanym dla waluty EURO konieczne jest także dodatkowo podanie kodu SWIFT i nazwy banku korespondenta zgodnie z walutą zlecenia wg poniższej listy korespondentów.

 

Lista Korespondentów

Regulamin realizacji poleceń wypłaty w obrocie dewizowym

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat