Zastrzeżenia

Sposoby zastrzegania kart bankomatowych:

- zgłoszenie do Placówki Banku,
- telefonicznie pod nr telefonu dostępnym całą dobę:
                    + 48 22 515 31 50

lub z wykorzystaniem systemu zastrzegania kart, którego operatorem jest
Związek Banków Polskich +48 828 828 828