Rachunek

CO TO JEST RACHUNEK BIEŻĄCY?

Rachunek biężący służy do gromadzenia środków pieniążnych oraz prowadzenia rozliczeń w obrocie krajowym i zagranicznym (za pomocą systemu SWIF) związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przeprowadzania transakcji bezgotówkowych oraz wypłat gotówki z bankomatu przy pomocy karty płatniczej Visa Electron Business.

JAKIE KORZYŚCI WYNIKAJĄ Z POSIADANIA RACHUNKU BIEŻĄCEGO?

Posiadanie rachunku bieżącego umożliwia swobodne dysponowanie środkami oraz realizowanie płatności w formie gotówkowej i bezgotówkowej. Wszystkim posiadaczom proponujemy usługi, które ułatwią zarządzanie środkami na rachunku poprzez:

 • kompleksową obsługę finansową
 • możliwość wpłat i wypłat gotówki w kasach Banku na każde żądanie
 • realizację zleceń stałych - niezastąpione przy opłacaniu zobowiązań o stałej wysokości np. anonament, czynsz itp.
 • polecenie zapłaty - wygodna forma opłacania powtarzalnych rachunków o zmiennej kwocie np. abonament za usługi telekomunikacyjne, rachunki za energię elektryczną itp.
 • UBE - całodobowy dostęp do rachunku i jego obsługa bez konieczności wychodzenia z domu
 • wrzutnię nocną - umożliwiającą wpłatę gotówki o każdej porze dnia i nocy
 • kredyt obrotowy w rachunku bieżącym na dogodnych warunkach
 • kartę płatniczą Visa Electron Business
 • możliwość przekazania wynagrodzeń z rachunku firmy na indywidualne rachunki pracowników
 • możliwość ustanowienia pełnomocnika do rachunku
 • lokaty z nadwyżek środków na rachunku
 • indywidualne negocjowanie środków obsługi finansowej oraz wysokości oprocentowania środków na rachunku.

JAK OTWORZYĆ RACHUNEK BIEŻĄCY?

Założenie rachunku bieżącego następuje po dostarczeniu odpowiednich dokumentów poświadczających prowadzenie działalności gospodarczej oraz po podpisaniu umowy o prowadzenie rachunku.
Dokumentami wymaganymi do założenia rachunku są:

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru NIP
 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON
 • zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej

Formularze do pobrania: