Kredyty

Kredyt inwestycyjny

Na sfinansowanie celów inwestycyjnych

Kredyt obrotowy

Kredyt na sfinansowanie bieżącej działalności gospodarcz

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt uruchomiony w rachunku na sfinansowanie bieżącej działalności gospodarczej