Terminal płatniczy

 

Bezpłatne terminale płatnicze dla sektora publicznego

tyle terminali płatniczych, ile punktów kasowych

0 zł za terminal i obsługę płatności aż do 31 sierpnia 2021 roku 

Urzędy organów i inne instytucje administracji rządowej, urzędy organów samorządu terytorialnego każdego stopnia
(urzędy wojewódzkie, marszałkowskie, gminne i miejskie oraz starostwa powiatowe).

Każdy urząd przystępujący do Programu Polska Bezgotówkowa może otrzymać tyle terminali płatniczych ile ma własnych punktów kasowych. W okresie od podpisania umowy (ale nie wcześniej niż od 1 września 2018 r.) do 31 sierpnia 2021 r. wszystkie opłaty związane z obsługą terminali i realizacją transakcji ponosi Fundacja Polska Bezgotówkowa. 

 Więcej informacji dostępnych na: