Bezpieczny kredyt

Kredyt gotówkowy prowizją 1% i ubezpieczeniem

PRZYKŁAD REPREZENTATYWNY

Kredyt gotówkowy „Bezpieczny kredyt”, kwota udzielonego kredytu 6.500,00 zł, całkowita kwota kredytu 6.500,00 zł, okres kredytowania 24 miesięcy, oprocentowanie roczne zmienne 7,2 % (stanowi sumę wartości WIBOR 12M 1,84 % i marży banku w wysokości 5,36 p.p.),  raty malejące, całkowity koszt kredytu wynosi 780,99 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 100,00 zł, odsetki od kredytu 487,99 zł, koszty ubezpieczenia spłaty kredytu 193,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 12,57 %, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 7.280,99 zł, liczba rat 24, wysokość rat wynosi: w 1 roku ok. 300,00 zł, w 2 roku ok. 280,00 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem.

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Bank Spółdzielczy w Lipnie.

Informacja niniejsza stanowi informację handlową i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Kalkulacja została dokonana na dzień 30.11.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O KREDYT?

Osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, udokumentowane źródło dochodów oraz zdolność kredytową.

JAKI JEST OKRES SPŁATY?

Maksymalny okres spłaty to 60 miesięcy, wiek Kredytobiorcy nie wpływa na maksymalny okres kredytowania.

JAKA JEST MAKSYMALNA KWOTA KREDYTU?

Maksymalna wysokość kredytu wynosi 20 000,00 zł.

JAK OPROCENTOWANY JEST KREDYT?

Oprocentowanie kredytu jest zmienne, wynosi: 7,2% - WIBOR 12M* plus stała marża Banku w wysokości 5,36 pp.

 

JAKIE SĄ FORMY ZABEZPIECZENIA KREDYTU?

Obligatoryjnym zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową oraz ubezpieczenie na życie wszystkich kredytobiorców.

 

PRODUKTY TOWARZYSZĄCE

  RACHUNEK  UBEZPIECZENIE

Formularze do pobraniaWięcej informacji dostępnych w placówkach banku, telefonicznie pod numerem: 54 237 09 22/25 oraz e-mailem na adres: centrala@bslipno.sgb.pl