Bezpieczny kredyt

Kredyt gotówkowy prowizją 1% i ubezpieczeniem

PRZYKŁAD REPREZENTATYWNY

Kredyt gotówkowy „Bezpieczny kredyt”, kwota udzielonego kredytu 20.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 20.000,00 zł, okres kredytowania 60 miesięcy, raty stałe, oprocentowanie roczne zmienne 8% (stanowi sumę wartości WIBOR 12M 1,84% i marży banku w wysokości 6,16 p.p.), całkowity koszt kredytu wynosi 5.288,46 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 200,00 zł, odsetki od kredytu 4.332,46 zł, ubezpieczenie na życie kredytobiorcy 756,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 10,59%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 25.288,46 zł, liczba rat 59 po 406,00 zł i ostatnia rata różnicowa w wysokości 378,46 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem.

Warunkiem uzyskania kredytu nie jest posiadanie w Banku ROR. Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Bank Spółdzielczy w Lipnie. Informacja niniejsza stanowi informację handlową i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Kalkulacja została dokonana na dzień 09.04.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O KREDYT?

Osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, udokumentowane źródło dochodów oraz zdolność kredytową.

JAKI JEST OKRES SPŁATY?

Maksymalny okres spłaty to 60 miesięcy, wiek Kredytobiorcy nie wpływa na maksymalny okres kredytowania.

JAKA JEST MAKSYMALNA KWOTA KREDYTU?

Maksymalna wysokość kredytu wynosi 20 000,00 zł.

JAK OPROCENTOWANY JEST KREDYT?

Oprocentowanie kredytu jest zmienne, wynosi: 9% - WIBOR 12M* plus stała marża Banku w wysokości 7,16 pp.

 

JAKIE SĄ FORMY ZABEZPIECZENIA KREDYTU?

Obligatoryjnym zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową oraz ubezpieczenie na życie wszystkich kredytobiorców.

 

PRODUKTY TOWARZYSZĄCE

  RACHUNEK  UBEZPIECZENIE

Formularze do pobraniaWięcej informacji dostępnych w placówkach banku, telefonicznie pod numerem: 54 237 09 22/25 oraz e-mailem na adres: centrala@bslipno.sgb.pl