Mikrorachunek podatkowy

Mikrorachunek podatkowy

Indywidualny rachunek podatkowy od 1 stycznia 2020 r.

W związku z decyzją Ministerstwa Finansów od 1 stycznia 2020 r. wprowadzony zostanie Mikrorachunek podatkowy. Jest to indywidualny rachunek podatkowy, który będzie obowiązywał przy wpłatach należności z tytułu PIT, CIT i VAT.

Mikrorachunek podatkowy to korzyści dla podatnika

  • wygodny i prosty - jeden stały mikrorachunek podatkowy
  • możliwość szybkiego sprawdzenia numeru na: www.podatki.gov.pl
  • ograniczenie liczby omyłkowych przelewów na niewłaściwe konto
  • szybsza odsługa płatności PIT, CIT i VAT - dzięki temu szybsza możliwość otrzymania potrzebnych zaświadczeń, np. o niezaleganiu z podatkami
.... jak również  płatników
  • wygodny i prosty sposób na zapłatę zaliczek PIT - jeden stały mikrorachunek podatkowy
  • wpłata tak jak dotychczas zbiorczej kwoty za wszystkich pracowników – pracodawca nie będzie zobowiązany do pozyskania mikrorachunków podatkowych swoich pracowników, jako płatnik będzie dokonywał wpłat na swój indywidualny mikrorachunek podatkowy