Kredyt ,,Niska rata''

Promocja do 28 czerwca 2019 r.

PROMOCJA KREDYTU

Wiosną mnożą się wydatki, zrealizuj swoje plany z kredytem gotówkowym ,,Niska rata''.

Do końca czerwca 2019 r. kredyt z promocyjnym oprocentowaniem 4% *.

* Informacje do przykładu reprezentatywnego: kwota udzielonego kredytu 3 000,00 zł, całkowita kwota kredytu 3.000,00 zł, okres kredytowania 12 miesięcy,raty annuitetowe, oprocentowanie roczne stałe 4%, całkowity koszt kredytu wynosi 216,82 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 75,00 zł (2,5% dla posiadacza ROR, z ubezpieczeniem), odsetki od kredytu 65,82 zł, koszty usług dodatkowych 76,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 14,57%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 3.216,82 zł, wysokość miesięcznej raty wynosi 255,00 zł. Kalkulacje sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i Kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem. Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego, dokonanego przez Bank Spółdzielczy w Lipnie.

Sprawdź swoją zdolność kredytową oraz wysokość miesięcznych rat korzystając z wygodnego kalkulatora kredytowego.