Zastrzeżenie numeru PESEL

Od dnia 1 czerwca 2024 r., zgodnie z obowiązkiem ustawowym, banki weryfikują numer PESEL klienta (będącego konsumentem) w Rejestrze Zastrzeżeń Numerów PESEL Ministra Cyfryzacji.

Weryfikacja numeru PESEL ma miejsce przy niektórych czynnościach bankowych, np. zawarciu umowy kredytu, otwarciu konta czy wypłacie gotówki w kasie banku w kwocie, która przekroczy

trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie jest to 12 726 zł).

Zastrzeżony PESEL a czynności bankowe

Kiedy zastrzeżesz numer PESEL, na Twoje dane nie będzie można m.in. zawrzeć umowy kredytu, otworzyć konta czy wypłacić większej kwoty gotówki. Dlatego pamiętaj, by cofnąć zastrzeżenie 

przed taką czynnością w banku. 

Gdzie cofnąć zastrzeżenie PESEL

  • w urzędzie gminy lub miasta
  • w aplikacji mObywatel
  • na stronie www.gov.pl

Zastrzeżenie PESEL możesz bezpłatnie cofnąć terminowo (tylko na określony czas) lub bezterminowo. Kiedy to zrobisz, możesz ponownie zastrzec PESEL nie wcześniej niż po 30 minutach. 

Podstawa prawna

Ustawa z 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości.