Kredyt "Złoty"

Kredyt

Oferta kredytu gotówkowego, przygotowana specjalnie dla Ciebie

Za oknami coraz bardziej szaro, ponuro i zimno... My pomagamy aby ten czas był bardziej "kolorowy". Mamy dla Was ofertę kredytu gotówkowego, który pomoże Wam spełnić marzenia...

 

PRZYKŁAD REPREZENTATYWNY

Kredyt gotówkowy „Złoty” z ubezpieczeniem, kwota udzielonego kredytu 20.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 20.000,00 zł, okres kredytowania 60 miesięcy, raty annuitetowe, oprocentowanie roczne stałe 8,90%, całkowity koszt kredytu wynosi 5.635,18 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 0,00 zł, odsetki od kredytu 5.635,18 zł, ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy 779,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 11,14%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 25.635,18 zł, liczba rat 60, wysokość rat wynosi 414,28 zł, pierwsza rata korygująca wynosi 413,66 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy na czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem.

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Bank Spółdzielczy w Lipnie.

Informacja niniejsza stanowi informację handlowa i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Kalkulacja została dokonana na dzień 02.10.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O KREDYT?

Osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, udokumentowane źródło dochodów oraz zdolność kredytową.

JAKI JEST OKRES SPŁATY?

Maksymalny okres spłaty wynosi 60 miesięcy

Serdecznie zapraszamy do naszych placówek.