Zebranie Przedstawicieli

24 maja 2023r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Lipnie podczas którego dokonano wyboru Rady Nadzorczej na kadencję 2023-2028, podsumowano działalność Banku w roku ubiegłym oraz przedstawiono kierunki działania na rok 2023.

W wyborach do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Lipnie na kadencję 2023-2028,  w głosowaniu tajnym, zostały wybrane następujące osoby:

1) Branecki Andrzej

2) Cackowski Edward

3) Durkiewicz Grzegorz

4) Chyliński Stanisław

5) Górnicki Józef

6) Kryst Jarosław

7) Macieja Józef

8) Nierychlewski Marek

9) Sochocki Piotr