Saltus Ubezpieczenia

Saltus Ubezpieczenia

Nowe produkty w ofercie Banku

SALTUS Ubezpieczenia wprowadza do oferty Banku dwa nowe warianty produktu Acti Finanse Plus, zabezpieczające znacznie szerszą paletę kredytów i pożyczek:

Acti Finanse Plus Gotówki i Acti Finanse Plus Hipoteki. Pierwszy produkt będzie ubezpieczeniem sprzedawanym m.in. do umowy kredytu gotówkowego/ratalnego, ale również do kredytu odnawialnego, limitu/debetu lub karty kredytowej. Drugie ubezpieczenie będzie natomiast oferowane do umów pożyczki/kredytu hipotecznego/mieszkaniowego.

Zwiększenie katalogu produktów bankowych objętych ubezpieczeniem to podstawowa zmiana jaką wprowadza Ubezpieczyciel. Do tej pory ubezpieczenie obejmowało bowiem tylko klasyczne pożyczki gotówkowe i kredyty hipoteczne. Początek ochrony już od dnia podpisania umowy ubezpieczenia, to kolejny atut nowych produktów. Klient będzie miał również 5 dni kalendarzowych na opłacenie składki – w tym czasie będzie znajdował się pod ochroną ubezpieczeniową. To kluczowa zmiana zarówno dla Klienta jaki i Banku.

Nowym i ciekawym rozwiązaniem, jest także możliwość przyjęcia do ubezpieczenia  wspólników i partnerów spółek osobowych.

Wszystkie zalety „klasycznego” Acti Finanse Plus pozostają oczywiście w mocy. Nadal ubezpieczenia można zawrzeć do nowych i trwających kredytów lub pożyczek. Bez zmian pozostają dotychczasowe parametry „ klasycznego”  Acti Finanse Plus, takie jak: brak górnej granicy wieku przystępujących do ubezpieczenia, brak ograniczeń Covid-19, możliwość rozszerzenia podstawowego zakresu ochrony (śmierć Ubezpieczonego) o dodatkowe ryzyka jak: całkowita niezdolność do samodzielnej egzystencji w wyniku NW, pobyt w szpitalu w wyniku NW, śmierć małżonka/partnera w wyniku NW czy poważne zachorowania.

Nowe produkty to nowoczesne, elastyczne oraz spełniające najwyższe standardy rynkowe rozwiązania, dające możliwość objęcia klienta szerokim zakresem ochrony.