Concordia Ubezpieczenia Grupa Generali

Concordia Ubezpieczenia Grupa Generali

Polisa bez wychodzenia z domu

W związku z pandemią koronawirusa i koniecznością ograniczenia wyjść z domu zachęcamy do kontaktowania się z pracownikami Banku mailowo lub telefonicznie (kontakt telefoniczny do placówki Banku - lista) . Dotyczy to również spraw związanych z ubezpieczeniami. Concordia Ubezpieczenia Grupa Generali maksymalnie uprościła procedurę zdalnego zawierania umów przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich norm bezpieczeństwa (Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną). Również zgłaszanie szkód może odbyć się bez konieczności wychodzenia z domu.

Zgłaszanie szkód:

Jednocześnie przypominamy o możliwości samodzielnego kupienia polisy online z możliwością skorzystania ze zniżki. Wystarczy wejść na stronę i wpisać kod zniżkowy 051394A, który uprawnia do 5% zniżki na ubezpieczenia Auto Assistance i Concordia turysta oraz 15% zniżki na ubezpieczenie NNW.