Odłożenie terminu spłaty kredytu

Odłożenie terminu spłaty kredytu

Informacja dla Klientów

W celu złagodzenia negatywnych skutków związanych z epidemią koronawirusa, Bank Spółdzielczy w Lipnie umożliwia klientom indywidualnym odłożenie
o 3 miesiące terminu spłaty pełnych rat kapitałowo-odsetkowych kredytu, natomiast przedsiębiorcom oferuje zawieszenie rat maksymalnie do 30 września 2020. Warunkiem uzyskania odłożenia spłaty rat kredytu jest uzasadnienie wpływu sytuacji związanej z epidemią na obniżenie dochodów.

Klienci, którzy chcieliby skorzystać z odroczenia spłaty powinni skontaktować się telefonicznie z sekretariatem Banku pod numerem telefonu 54 237 09 00 lub jednostką BS Lipno oraz przesłać wniosek na: centrala@bslipno.sgb.pl

Wnioski do pobrania:

Wniosek dla klienta indywidualnego

Wniosek dla klienta instytucjonalnego

 

Po otrzymaniu wniosku pracownik Banku skontaktuje się z Klientem i zdalnie przeprowadzi proces odroczenia, łącznie z akceptacją warunków odroczenia i zawarciem porozumienia. Obecność Klienta w banku nie jest konieczna. Klient nie musi dostarczać żadnych dodatkowych dokumentów, nie ponosi też żadnych dodatkowych opłat.

Pisemne usankcjonowanie zmian w formie aneksu do umowy kredytowej nastąpi w okresie do 60 dni po uzyskaniu informacji o zniesieniu przez Rząd RP stanu epidemii.