Bank Spółdzielczy prowadzi działalność na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, oraz na terenie powiatów sierpeckiego i płockiego. Bank składa się z siedemnastu jednostek w skład których wchodzą centrala banku, pięć oddziałów i jedenaście punktów kasowych.

 

Centrala w Lipnie: ul. Włocławska 20b 
tel. 54 237 09 00, fax. 54 230 50 17 
e-mail: sekretariat@bslipno.sgb.pl
czas pracy: od poniedziałku do piątku od 800 do 1600

 

 Oddziały Banku:

Oddział I w Lipnie: ul. 3 Maja 20, tel. 54 288 38 22 
czas pracy: od poniedziałku do piątku od 800 do 1600 

Oddział II w Lipnie: ul. Włocławska 20b, tel. 54 237 09 14 
czas pracy: od poniedziałku do piątku od 800 do 1600

Oddział III w Lipnie: ul. Mickiewicza 30a, tel. 54 288 61 30 
czas pracy: od poniedziałku do piątku od 730 do 1630, w soboty od 800 do 1300 

Oddział w Chrostkowie: Chrostkowo 99, 87-602 Chrostkowo, tel. 54 288 00 30 
czas pracy: od poniedziałku do piątku od 715 do 1430

 Oddział w Tłuchowie: 87- 605 Tłuchowo, ul. 3 Maja 8, tel. 54 287 62 69
czas pracy: od poniedziałku do piątku od 730 do 1530, II i III sobota od 730 do 1115 

 

Punkty kasowe 

Punkt Kasowy w Lipnie przy ul. 3 Maja 3tel. 54 288 47 82 
czas pracy: od poniedziałku do piątku od 745 do 1600, w soboty od 800 do 1300

Punkt Kasowy w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 20tel. 54 287 34 44
czas pracy: od poniedziałku do piątku, od 800 do 1530

Punkt Kasowy w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 10b (Starostwo Powiatowe w Lipnie), tel. 54 288 00 36
czas pracy: od poniedziałku do wtorku 800 do 1600, od środy do czwartku 800 do 1530,w piątek 800 do 1430

Punkt Kasowy w Kikole: Plac Kościuszki 7 87-620 Kikół, tel. 54 289 30 82 
czas pracy: od poniedziałku do piątku od 745 do 1500

Punkt Kasowy w Dobrzyniu: ul. Stodólna 1687-610 Dobrzyń nad Wisłą, tel. 54 253 04 28 
czas pracy: od poniedziałku do piątku od 730 do 1600 ,I i III sobota miesiąca 745 do 1200

Punkt Kasowy w Łochocinie: Łochocin 106, 87-600 Lipno, tel. 54 288 45 70 
czas pracy: od poniedziałku do piątku od 800 do 1345

Punkt Kasowy w Czernikowie: ul. Słowackiego 1, 87-640 Czernikowo, tel. 54 288 92 13 
czas pracy: od poniedziałku do piątku od 730 do 1530

Punkt Kasowy w Bobrownikach: Plac Wolności 21, 87-617 Bobrowniki, tel. 54 251 40 27 
czas pracy: od poniedziałku do czwartku od 815 do 1430, w piątki od 815 do 1530

Punkt Kasowy w Brudzeniu Dużym: ul. Miła 8, 09-414 Brudzeń Duży, tel. 24 260 41 07 
czas pracy: od poniedziałku do piątku od 730 do 1430

Punkt Kasowy we Wielgiem: ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie, tel. 54 230 40 77 
czas pracy: od poniedziałku do piątku od 800 do 1445