Lokata na nowe środki

 

 

"Lokata na nowe środki" jest lokatą odnawialną ze stałą stopą procentową. W pierwszym 6-miesięcznym okresie zadeklarowania oprocentowanie lokaty wynosi 5,5% w skali roku. Po odnowieniu zostanie zastosowane oprocentowanie obowiązujące na pierwszy dzień nowego okresu depozytowego zgodnie z tabelą oprocentowania depozytów jaka obowiązuje w Banku. Odnowienie nastąpi na taki sam okres na jaki została założona lokata promocyjna.

Oferta promocyjna „Lokata na nowe środki” jest skierowana do klientów indywidualnych i obowiązuje w okresie od 02.11.2022 do 31.01.2023. Na lokatę mogą być wpłacone wyłącznie nowe środki, stanowiące nadwyżkę środków Klienta na dzień ich lokowania, ponad środki jakie zostały wyznaczone na dzień bazowy, tj. 28.10.2022. Do wyliczenia salda bazowego oraz salda nowych środków brane są środki posiadacza/współposiadacza rachunku ulokowane na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych w PLN, rachunkach oszczędnościowych w PLN oraz lokatach terminowych w PLN prowadzonych przez Bank.

Minimalna kwota lokaty wynosi 1.000,00 zł., a maksymalna 100.000,00 zł. W czasie trwania promocji Klient może otworzyć 1 lokatę, wyłącznie za pośrednictwem bankowości internetowej. Szczegółowe warunki oferty znajdują się w Regulaminie promocji „Lokata na nowe środki”, który dostępny jest na stronie internetowej oraz w siedzibie Banku.

Podczas zakładania lokaty obowiązują ustalone wcześniej dla danego rachunku limity operacji. Jeżeli kwota lokaty przewyższa limity operacji, należy je zwiększyć. Można to zrobić składając w usłudze bankowości internetowej w opcji "Zapytania i zmiany", wniosek o zmianę limitów do rachunku. Wniosek powinien zostać zrealizowany przez Bank w ciągu dwóch dni roboczych. Ze względów bezpieczeństwa, po założeniu lokaty rekomendujemy przywrócenie dotychczasowych limitów.

Regulamin promocji "Lokata na nowe środki"

Klauzula informacyjna Administratora danych osobowych dla uczestnika promocji

Formularz odstąpienia od lokaty zawartej w promocji

Arkusz informacyjny dla deponentów

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat

Wyciąg z Tabeli oprocentowania